Türkiye’de 1 aydan fazla olan yabancı uyruklular, 5683 tarihli 15.07.1950 tarihli ve yabancılar için Türkiye’de yasal olarak bulunmaya ve taşınmaya ilişkin yasa uyarınca oturma izni almalıdır. Yasa, 10.10.2011 tarihli 2306 sayılı Türkiye Bakanlar Kurulu Kararı ve 24.10.2011 tarihli bir ek ile kararlaştırılmıştır.

2.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasa değişikliği, turizm amacıyla yabancılar tarafından Türkiye’de kalış koşullarını takip etmektedir.

Son 180 günde 90 günden az kalmalarına izin verilen ülkelerin vatandaşları, 90 güne kadar Türkiye’den ayrılmadan oturma izni alabilirler.

Son 180 gün içinde 90 gün kalmalarına izin verilen ülkelerin vatandaşları, 6 aya kadar Türkiye’den ayrılmadan oturma izni alabilirler.

Bu durumda, 90 gün + 6 ay açık oturma izni süresi olan ülkelerin vatandaşları olan yabancılar , Türkiye’de 9 aya kadar kesintisiz kalabilirler. Aynı zamanda, bu turistler sonunda belirtilen süre oturma izni tabi çıkış ve giriş, örneğin, her gün, izin verilen süre kadar 90 gün ve sonunda, geçici oturma izni uzatabilirsiniz fiziksel olarak 12 takvim ayı.

Bölge Göç idaresi başkanlığı (İl göç idaresi Yabancılar Şubesi) tarafından yabancılar Dairesinde oturma izni için başvurulabilir)

Turizm amaçlı kalan yabancılar için, 01.04.2011 tarihinden itibaren yasal olarak sabitlenen önemli indirimler yapıldı. Türkiye’de kalış maliyeti ayda 5 dolar + belge maliyeti-oturma izni.(Daha önce, maliyet ayda yaklaşık 64.05 lira idi).

Aynı zamanda, işe gelen yabancılar için değişiklikler kabul edildi. Hizmet alanında çalışan yabancılar için (hasta bakımı, yerli Hizmetçiler) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı, bu kategori için ülkede resmi ikamet statüsünün tescili prosedürünü kolaylaştıran bir dizi yasal önlem almıştır.
Bu önlemler, “siyah” işgücü piyasasını ve ülkedeki mültecilerin haksızlıklarını önlemek amacıyla, Türkiye’de yabancıların yasa dışı konaklama ve ikamet mücadele için alınır.

Bu değişiklikler 1 Şubat 2012’den itibaren geçerlidir.

Türkiye’de yabancılara giriş ve bulunmanın yasal normları, 5682 sayılı Pasaport Yasasında ve 5683 sayılı Türkiye topraklarında yabancıların yasal olarak bulunması ve taşınması Yasasında yer alan kurallara tabidir.

Türkiye’ye girmek için bir yabancının uluslararası bir belgeye sahip olması gerekir – resmi makamlar tarafından verilen ve hareket hakkı veren bir pasaport.

Türkiye’ye yabancıların giriş koşulları

Pasaport No 5682 ve No 5683 sayılı kanunlara göre,

Türkiye’de yabancıların yasal olarak bulunması için gerekli şartlar

 • Yabancılar belgelerde belirtilen ülkeden Türkiye sınırını geçmelidir.
 • Yabancılar, gümrük kontrolünde uluslararası bir pasaport veya eşdeğer bir yedek belge sağlamalıdır.
 • Belgesiz yabancı vatandaşlar geri gönderilir ve gümrük muayenesine izin verilmez. Yabancı bir vatandaşın belgenin çalınmasıyla ilgili onayı durumunda, ilgili makamlar tarafından bir soruşturma yapılacaktır.
 • Özel durumlarda, Türkiye’ye giriş için Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izin alınması gerekmektedir.
 • Yabancılar sınır kapısı veya yurt dışında Türkiye konsolosluk ofislerinde vize almalıdır.
 • Turistler varıştan önce uygun vize almalıdır.
 • Sınır geçişinde Türkiyeyi ziyaret eden tüm yabancılar güvenlik yetkililerinin(polis) kontrolünde ve himayesindedir.
Türkiye vizesi nasıl alınır
Türkiye vizesi nasıl alınır

Türkiye Vize muafiyeti

 •  Dış işleri Bakanlığının kararına göre bazı ülkeler vizelerden muaf tutuluyor.
 • Turist amaçlı gelen transit yolcular veya turistler, ulaşım yerel noktalarında yürümek için olası bir geçici durak için güvenlik yetkililerinden izin alırlar: istasyonlar, limanlar, hava alanları.
 • Diğer ülkelere giden ve araçların gönderildiği diğer yerlere transfer olan yolcular.
 • Oturma izni hakkını düzenleyen giriş gününde geçerli bir belgeye sahip yabancı vatandaşlar.
 •  Özel izinlerle giriş yapan yabancı vatandaşlar.
 • Vize muafiyetinden muaf olan vatandaşlar, yurt dışındaki konsolosluk bölümlerinden, Türkiye Dış işleri Bakanlığından, diplomatik hizmetlerden, güvenlik kurumlarından, idarelerden özel izinler alıyor.

Özel izinlere giren vatandaşların kategorileri

 • Özel izinlerde muafiyet olan yabancılar
 • Mülteciler özel statüde.
 • Yabancılar, belge ve vize formu beyanı vb.

Yabancılar için Türkiye’de oturma izni

Uluslararası sözleşmeler ve yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye’deki yabancılar Türkiye’ye girme, kalma ve hareket etme hakkına sahiptir. Oturma izni, uluslararası bir pasaport temelinde ve 5683 numaralı yasada yer alan kurallara göre yapılır. Vize ve oturma izni süresinin değiştirilmesi ek yönetmeliklerle sabitlenmiştir.

Oturma izni

Maksimum oturma izni süresi 5 yıl süresine göre belirlenir. Özel emirlere göre, yabancılara ömür boyu ikamet hakkı veren süre sizler de dahil olmak üzere çeşitli türler verilebilir.

Uzun süreli oturma izni

Ekonomik İşbirliği ve kalkınma Örgütü (OECD Ekonomik Kalkınma ve Kalkınma Örgütü) ve Avrupa Birliğinin A grubu vatandaşları için, gayrimenkul, sosyal, mesleki faaliyetler ve aile koşulları şartıyla, 3 aydan beş yıla kadar bir süre için oturma izni verilir. Bu koşullar Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Japonya, Kanada, Avustralya, Güney Kore, Şili, ABD, yeni Zelanda’yı da kapsamaktadır.

yabancilar i̇cin turkiye vizesi nasil alinir 2 - Yabancılar İçin Türkiye Vizesi Nasıl Alınır?

Kısa süreli oturma izni

90 günden daha kısa bir süre için vize alan B grubu vatandaşları için oturma izni 3 ay süreyle açılır.

Türk vatandaşı ile evli yabancılar

A grubu ülkeleri için resmi evliliğin tescili vesilesiyle oturma izni 5 yıl süreyle açılır. B grubu ülkelerinden yabancılar için, oturma izni başlangıçta 1 yıl, daha sonra 2 yıl boyunca açılır. Evliliğin kurgusallığının bulunması durumunda, oturma izni geçerliliğini kaybeder. Zaten oturma izni olan bir yabancıyla evli olan yabancılar için oturma izni, eşin izni temelinde bir süre için açılır.

Türkiye vatandaşı ile yaşamak isteyen yabancılar için oturma izni

Türk vatandaşı olan oğlu veya kızıyla birlikte yaşayan A grubu bir vatandaş için oturma izni 5 yıla kadar açılır. Türkiye’de, oturma izni olan bir oğul veya kız, aynı kalış süresi boyunca ebeveynlerine oturma izni açabilir.

Türk vatandaşı olan oğlu veya kızıyla birlikte yaşayan B grubu bir vatandaş için oturma izni 2 yıllık bir süre için açılır. Türkiye’de, oturma izni olan bir oğul veya kız, aynı kalış süresi boyunca ebeveynlerine oturma izni açabilir.

Yabancı kız kardeşler ve kardeşler için Türk vatandaşı 3 aylık bir süre için oturma izni açabilir.

Üçüncü ülkelerden reşit olmayan vatandaşlar için oturma izni

Ebeveynlerinin Türk vatandaşlığına sahip olduğu veya Türkiye’de ikamet iznine sahip olduğu üçüncü ülke vatandaşları için 5 yıla kadar oturma izni verilir. Türkiye’de doğan yabancıların çocukları için, oturma izni doğumdan sonraki ilk ayın sonunda elde edilir.

Sağlık nedenleriyle ikamet eden yabancılar için oturma izni

Türkiye’de tedavi almak için bir hastane kurumundan bir rapor temelinde verilir.

Vatansız kişiler için oturma izni özel bir emir temelinde verilir

2 yıla kadar Dış işleri Bakanlığı. Süre her seferinde 2 yıl sürebilir.

A grubu ülkeleri

Bu grup arasında, üye ülkeler, topluluklar (OECD), Avrupa birliği: AMERİKA birleşik devletleri, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda, Yunanistan, Ирдандия, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İzlanda, Güney Kore, Meksika, Polonya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs.

B grubu ülkeleri

A grubuna ait olmayan tüm ülkeler.

Oturma izni almak için gerekli belgeler

 1. Ikamet Beyannamesi’nin(1 kopya) Formu, bilgisayardaki veya daktilodaki pasaport temelinde doldurulur. Bu formu yabancılar Dairesi( İl Göç idaresi) alabilirsiniz.
 2.  pasaport: aslı-Pasaport orijinali
 3.  Pasaport kopyası (1 kopya).
 4. vize onayı (B grubu ülkeleri için)
 5.  yabancıların ikamet izni almak için vize süresinin bitiminden önce polis yetkililerine başvurmaları gerekir.
 6. renkli resimler 3 parça. (mümkün olduğunca geç)
 7. İkamet Tezkeri Bedeli oturma izni belgesi için hesaplama. Ödeme, yabancılar Dairesinde tarafından tam bir belge seti alınması durumunda yapılır.
 8. Harç Makbuzu mührü ile ödeme makbuzu.

yabancilar i̇cin turkiye vizesi nasil alinir - Yabancılar İçin Türkiye Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye’de Yabancı Turistlerin Konaklama Şartları

Türkiye’de kalan turistler için kalış süresi standart turist vizesi ile sınırlıdır, ancak süre 3 ayı geçmez. Son 180 gün boyunca, ülkede kalmak 90 güne kadar vize ile sınırlıdır. 90 Günlük vizenin erken kesilmesi durumunda, kalan günler kalan 180 gün içinde kullanılabilir (son çıkış tarihinden itibaren geri sayım yapılır). Sonuç olarak, bir yıl içinde yabancı 180 güne kadar toplam ara ile Türkiye’de olabilir.

Bazı ülkeler için Turist vizesi süreleri

ABD– Diplomatik ve normal pasaportlar için vize 90 gün. Hem Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde hem de gümrüklerde vize alabilirsiniz.
Afganistan– 180 gün boyunca 90 gün vizesiz giriş.
Almanya– Vizesiz giriş 90 gün.
Andora– Vizesiz giriş 90 gün
Angola– Vize 30 gün
Arjantin– Vizesiz giriş 90 gün
Arnavutluk– Vizesiz giriş 90 gün
Avustralya– Vize 90 gün
Avustralya– Vizesiz giriş 90 gün
Azerbaycan– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport vizesiz giriş 30 gün
Bahreyn– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport vize 30 gün
Bangladeş– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport vize 30 gün
Belçika– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport vize 90 gün.
Belarus– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal vize 60 gün
Arap Emirlikleri– Vizesiz giriş 90 gün
Bolivya– Vizesiz giriş 90 gün
Bosna Hersek– Vizesiz giriş 60 gün, ancak son 180 gün içinde 90 gün toplam süre.
Brezilya– Vizesiz giriş 90 gün
Bulgaristan– Vizesiz giriş 30 gün
Çek Cumhuriyeti– Vizesiz giriş 90 gün
Çin Halk Cumhuriyeti– Diplomatik Pasaport vizesiz giriş 30 gün; sıradan pasaport vize 15 gün.
Danimarka– 90 gün vizesiz giriş.
Ekvator– 90 gün vizesiz giriş. Transit turistler için Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde 3 günlük vize verilir.
Ermenistan– Diplomatik pasaport özel izinlerle vize; normal-30 günlük vize. Hem Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde hem de gümrüklerde vize alabilirsiniz.
Estonya– Vizesiz giriş 90 gün
Fas– Vizesiz giriş 90 gün
Filipinler– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 30 gün, normal pasaport-vize 15 gün.
Filistin– Vize 30 gün
Finlandiya– Vizesiz giriş 90 gün
Fransa– Vizesiz giriş 90 gün
Güney Afrika– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport vizesi 30 gün. Hem Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde hem de gümrüklerde vize alabilirsiniz.
Gürcistan– Vizesiz giriş 90 gün
Hırvatistan– Vizesiz giriş 90 gün
Hindistan– Vizesiz giriş 90 gün
Hollanda– Vizesiz giriş 90 gün
Honduras– Vizesiz giriş 90 gün
İngiltere– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport-vize 90 gün. Hem Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde hem de gümrüklerde vize alabilirsiniz.
İran– Vizesiz giriş 90 gün
İrlanda– Vize 90 gün. Hem Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde hem de gümrüklerde vize alabilirsiniz.
İspanya– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport-vize 90 gün. Hem Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde hem de gümrüklerde vize alabilirsiniz.
İsrail– Vizesiz giriş 90 gün
İsveç– Vizesiz giriş 90 gün
İsviçre– Vizesiz giriş 90 gün
İtalya– Vizesiz giriş 90 gün
İzlanda– Vizesiz giriş 90 gün
Japonya– Vizesiz giriş 90 gün
Kanada– Vize 90 gün. Hem Türkiye temsilcilikleri konsolosluk bölümlerinde hem de gümrüklerde vize alabilirsiniz.
Kazakistan– Vizesiz giriş 30 gün
Kırgızistan– Vizesiz giriş 30 gün
Küba– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport – vize maksimum 7 gün.
Letonya– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal-vizesiz giriş 30 gün içinde son 180 gün.
Litvanya– Vizesiz giriş 90 gün
Makedonya– Vizesiz giriş 60 gün
Malezya– Vizesiz giriş 90 gün
Moldova– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 30 gün; normal pasaport-vize 30 gün * konsolosluk departmanları olarak verilir ve gümrüklerde pul verilir.
Monako– Vizesiz giriş 90 gün
Norveç– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport-vize 90 gün * konsolosluk departmanları tarafından verilir ve gümrüklerde pul verilir.
Özbekistan– Diplomatik pasaport-vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport-vizesiz giriş 30 gün
Portekiz– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport-vize 90 gün * konsolosluk departmanları tarafından verilir ve gümrüklerde pul verilir.
Romanya– Vizesiz giriş 90 gün
Rusya Federasyonu– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal-vizesiz giriş 30 gün. (16 Mayıs 2013. vizesiz giriş-60 gün)
Singapur– Vizesiz giriş 90 gün
Slovakya– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport-vize 30 gün * konsolosluk departmanları tarafından verilir ve gümrüklerde pul verilir.
Slovenya– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal – vizesiz giriş 30 gün.
Suriye– Vizesiz giriş 90 gün
Suudi Arabistan– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; normal pasaport – vize 30 gün * konsolosluk departmanları tarafından verilir ve gümrüklerde pul verilir.
Şili– Vizesiz giriş 90 gün
Tacikistan– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün; transit turistler vizesiz giriş 60 gün; normal pasaport-vizesiz giriş 30 gün.
Tunus – Vizesiz giriş 90 gün
Türkmenistan– Vizesiz giriş 30 gün
Ukrayna– Diplomatik pasaport vizesiz giriş 90 gün, her zamanki-vizesiz giriş 30 gün.(30.06.2016 vizesiz giriş-90 gün)
Yunanistan– 90 gün vizesiz giriş. Vize, araç işçilerine verilir.

Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın!

 

Author

Pek az özelliği olan melankoli ve süper kahramanlığa eğilimli bir adam.

1 Comment

 1. Kanunda ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren yabancıların, başvurularının reddi durumunda MUTLAKA idari dava yoluyla haklarını aramalarını öneririz. Zira İdare, bu konuda çok istekli davranmamakta özellikle bir kısım hassasiyetler (terör, suç örgütü, uyuşturucu vs.) nedeniyle, yasanın aramadığı şartları da arayarak ret kararı verebilmektedir. İdari yargı; kanunda aranmayan şartların İdarece ret kararlarına gerekçe yapılması durumunda, ret kararını kaldırarak, vize işlemlerinin kabulüne karar verilmesini sağlayabilmektedir.

Fikirlerinizi Merak Ediyoruz